top of page

Zespół Bardeta-Biedla (BBS) charakteryzuje się połączeniem wady wzroku, otyłości, dodatkowych palców u rąk i/lub nóg, małych narządów płciowych, upośledzonej funkcji nerek i trudności w nauce. Występują również inne objawy.

 

Zespół Bardeta-Biedla należy do grupy zaburzeń zwanych ciliopatiami i jest spowodowany uszkodzeniem rzęsek pierwotnych. Rzęski pierwotne to nieruchome wypustki, rodzaj anteny na powierzchni komórki, która koordynuje wiele funkcji ważnych dla funkcjonowania komórek, takich jak ruch, widzenie, odczuwanie i sygnalizacja komórkowa. Zaburzenia funkcji rzęsek mogą prowadzić do nieprawidłowości w rozwoju płodu i powodować wady rozwojowe wielu różnych narządów.

U około 80% osób z zespołem Bardeta-Biedla wykryto mutację powodującą chorobę. Najczęstsze mutacje występują w BBS1 (23%), BBS2 (8%) i BBS10 (20%).

 

Do chwili obecnej (2022 r.) odnotowano mutacje w 24 różnych genach, z których wszystkie są zaangażowane w produkcję lub regulację białek ważnych dla prawidłowego tworzenia i funkcjonowania komórek.

 

 

Lekarzem referencyjnym w Polsce jest dr Marta Koltlarek.

bottom of page